Bli en #DigitalTransformaker

en kultur i konstant utvikling

Våre verdier!

I Devoteam jobber vi mye for å opprette en god kultur og vi er veldig stolt av de folkene vi har hos oss og hva de bidrar med inn i vår kultur. I og med at vi er er et konsulentselskap og alle våre konsulenter stor sett sitter ute hos kunde, er det viktig for oss å skape møteplasser, både digitale og fysiske, for å kjenne på samholdet og for å kunne dele erfaring og kompetanse med kolleger. Det er viktig for oss at alle våre ansatte kjenner på dette samholdet og at de føler seg sikre på at det er da de er «hjemme».

Vi har tatt de tre verdiene fra gruppen og oversatt de til verdier som står oss nære:

Pålitelige – fordi vi holder det vi lover, har høy faglig og personlig integritet og står fast ved det vi tror på

Rause – fordi vi er åpne og inkluderende, deler vår kompetanse og forstår at vi må gi for å få

Skapendefordi vi søker utvikling og læring, har mot til å tenke nytt og ønsker å tilføre våre kunder verdi

Engasjerte – fordi vi brenner for at våre kunder og kolleger skal lykkes